Ma 14 lat i mówi o rodzinie – BLOG SOS

Ma 14 lat i mówi o rodzinie.

Rodzina to wspólnota wiary, nadziei i miłości. Bycie rodziną oznacza, że jesteś częścią czegoś pięknego. Oznacza, że kochasz i będziesz kochany przez resztę swojego życia. Papież Franciszek powiedział: „ Rodzina to miejsce, gdzie uczymy się przebaczać i doświadczać przebaczenia.”
Jednak w dzisiejszych czasach wraz z rozwojem cywilizacji powstają coraz to nowe problemy, które szczególnie odbijają się na relacjach w rodzinie. Współcześnie ludzie skupieni są na pracy, mijają się, nie rozmawiają ze sobą, a przede wszystkim nie ufają sobie. Wszystkie te problemy prowadzą do pogorszenia kontaktu między bliskimi.
Głównymi zagrożeniami w rodzinie są:
* Wzajemny brak zrozumienia – doprowadza do rozpoczęcia konfliktu pokoleniowego między dziećmi, a rodzicami. Trudność rodzi się w momencie gdy każda ze stron ma własne poglądy czy przekonania i nie chce ustąpić drugiej stronie, ani dojść z nią do porozumienia.
* Słaby stan psychiczny, nie radzenie sobie z problemami – doprowadza to najczęściej do nałogu, a ten zaś często do przemocy w rodzinie. Przemoc zaś jest przyczyną braku zaufania, braku szacunku, zniszczenia poczucia bezpieczeństwa.
* Niedojrzałość rodziców – dzieci żyjące w takich rodzinach noszą w sobie głębokie rany. Często zdarza się tak, że zajmują rolę dorosłych, starając się naprawić krzywdy przez nich wyrządzone. Odbierając sobie w ten sposób dzieciństwo.
* Nie radzenie sobie z własnymi emocjami i przeżyciami wewnętrznymi – zdarzają się takie sytuacje, że rodzice wyładowują swój stres z pracy na własnych dzieciach, używając wobec nich przemocy fizycznej bądź psychicznej.
* Spędzane za mało czasu z bliskimi – coraz częściej zdarza się tak, że albo rodzice nie poświęcają czasu swoim dzieciom, albo dzieci nie poświęcają czasu rodzicom. Mijają się i nie rozmawiają ze sobą, nie spędzają ze sobą czasu.
Aby uchronić rodzinę przez zagrożeniami i uniknąć konfliktów należy ze sobą rozmawiać. Rozmowa pozwala wyrazić siebie – swoje uczucia, myśli i pragnienia (pod warunkiem, że jest szczera). Jeśli nie rozmawiamy, nie budujemy prawidłowych relacji. Następna, ważna jest szczerość – to podstawa budowania zaufania, na którym opierają się relacje rodzinne, jest to wartość bez której nie zbudujemy trwałej rodziny. Żeby chronić rodzinę musimy się modlić. Łucja Santos powiedziała: „W życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej.” Musimy mieć kontakt z Bogiem, musimy z Nim rozmawiać – On daje nam siłę do dobrego życia. W rodzinie ważne jest wsparcie. Powinniśmy być dla kogoś wsparciem, motywacją, ale ktoś powinien również wspierać ciebie.
Jeśli chodzi o moją rodzinę najważniejszą kwestię odgrywa zaufanie. Ufamy sobie bezgranicznie. W mojej rodzinie dużo ze sobą rozmawiamy, mówimy sobie szczerze o swoim problemach, o tym co nas martwi. Spędzamy ze sobą dużo czasu (w miarę możliwości). Spożywamy wspólne posiłki, przy jednym stole. W mojej rodzinie zdarzają się kłótnie, ale szybko przebaczamy sobie i uczymy się na błędach. Modlimy się za siebie wzajemnie c o daje nam ogromną siłę.

Dodaj komentarz

Print your tickets