Szczęście = Wdzięczność Bogu za to, kim jesteś [lektor] – PUSTYNIA SERC

Spójrz na siebie: na swoje oczy, nos, figurę, talenty, dary, własności, relacje. Bądź wdzięczny/a, bo to wszystko masz od Pana! 🙂
Ten materiał video został stworzony przez “Outside da Box” w ramach VCAT (video katechizm).

Print your tickets