Powrót

Ona ma 24 lata. On miał 26. W czerwcu 2022 roku Natalia i Szymon pobrali się. 21 lutego 2023 Szymon trafia do szpitala. Po kilku dniach pobytu w szpitalu lekarze proszą Natalię o pożegnanie się z mężem. W drodze do szpitala bierze ze sobą chusteczki i Pismo Św. Na pożegnanie postanawia przeczytać mężowi fragment. Otwiera na chybił trafił i czyta następujące słowa z Ewangelii według św. Jana: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie» Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: “Idę do Ojca?”» Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi». Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: “Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. 9 marca br. po niecałych 9 miesiącach małżeństwa odbywa się pogrzeb męża Natalii.


zobacz wcześniejsze odcinki:

Cierpiący Sługa Jahwe – wielkopostne rekolekcje internetowe (odcinek I)
Cierpiący Sługa Jahwe – wielkopostne rekolekcje internetowe (odcinek II)
Cierpiący Sługa Jahwe – wielkopostne rekolekcje internetowe (odcinek III)
Cierpiący Sługa Jahwe – wielkopostne rekolekcje internetowe (odcinek IV)
Cierpiący Sługa Jahwe – wielkopostne rekolekcje internetowe (odcinek V)
Cierpiący Sługa Jahwe – wielkopostne rekolekcje internetowe (odcinek VI)