Powrót

Fragmenty koncertu zespołu Siewcy Lednicy, konferencja Witka Wilka i uwielbienie kończące tegoroczną Strefę Mocy w Kępnie.