Powrót

Wirginia Lidia Mielcarek OP – dominikanka urodzona w Ostrowie Wlkp., ewangelizatorka i formatorka, związana ze Szkołą Nowej Ewangelizacji, odpowiedzialna za wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w diecezji świdnickiej, inicjatorka Eucharystii jedności. Mieszka w Kłodzku. Prowadzi rekolekcje, kursy, sesje i szkolenia w Polsce.