Powrót

Retransmisja Sumy Odpustowej pod przewodnictwem J.E. Bp Stanisława Napierały