Powrót

Trzy Siostry Nazaretanki z Diecezji Kaliskiej pracują na misjach w Kazachstanie. W miejscowości Kellerowka prowadzą min. ochronkę dla dzieci. W parafii do której należą proboszczem jest polski ksiądz.  Telewizja Dom Józefa w marcu odwiedziła z kamerą ten region odległego Kazachstanu.