Powrót

Niepublikowane dotąd filmy i rozmowy z pielgrzymami 382. Kaliskiej i 28. Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.