Powrót

 

Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Sala Domu Katolickiego przy parafii św. Marcina w Kępnie

14.00 – Powitanie i wprowadzenie (ks. prał. mgr W. Kondratowicz)
„Kościół w służbie trzeźwości”
– wykład inauguracyjny ks. bp dr Tadeusz Bronakowski.
„Polska alkoholowa drabina kompetencji”
– dr hab. Krzysztof Wojcieszek – Warszawa
17.00 – XXII plenerowa Droga Krzyżowa z Kępna do Grębanina w intencji
trzeźwości polskich rodzin.
19.00 – Uroczysta Eucharystia z aktem zawierzenia spraw trzeźwości w
ojczyźnie, diecezji, parafii i rodzinie Matce Bożej Grębanińskiej
Patronce Naszej Codzienności.
– Przewodniczy ks. bp dr Tadeusz Bronakowski.
20.30 – Agapa uczestników uroczystości

Wtorek, 20 marca 2018 r. ( TRANSMISJA NA ŻYWO) 
Centrum Kongresowe – Hotel „Kamiński” ul. Wawrzyniaka 36
10.00 – 13.00 Sesja plenarna cz. I  

1. Powitanie i wprowadzenie
– Piotr Psikus Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.
2. „Państwo prawa i samorząd wobec alkoholu”
– Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP.
3. „Obyczajowość życia codziennego zagrożeniem polskiej Rodziny”
– ks. prał. mgr Wiesław Kondratowicz.
4. „Wpływ uzależnienia człowieka na destrukcję jego osoby”
– dr Bohdan Woronowicz – Warszawa
5. „Niebezpieczne w skutkach picie alkoholu przez kobiety”
– dr Teresa Kobrzyńska – Poznań
6. „Destrukcja rodziny spowodowana uzależnieniem jednego z jej członków”
– ks. bp Krzysztof Włodarczyk

przerwa obiadowa
15.00 – 18.00 Sesja plenarna cz. II
1. „Rodzina szkołą trzeźwości” – mgr Maria Napierała – Poznań
2. „Rola szkoły w wychowaniu do trzeźwości”
– dr Katarzyna Właśniak – Poznań
3. „Terapeutyczna oferta pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
– Rafał Rytwiński – Poznań
przerwa kawowa

Panel dyskusyjny
moderator panelu ks. Wiesław Kondratowicz.
4. „Program 12 kroków AA, Al – Anon, Al – Ateen i DDA nadzieją i szansą dla
uzależnionych i ich bliskich”
– mgr Jarosław Banaszak – Poznań
5. „Znaczenie wspólnot i stowarzyszeń trzeźwościowych w służbie
społeczeństwa”
– ks. prał. dr Bogusław Głodowski – Gdańsk
6. „Chrześcijańska postawa wobec uzależnionych i ich rodzin”
– ks. kan. mgr Paweł Pawlicki – Poznań
zakończenie obrad
Sala Domu Katolickiego przy parafii św. Marcina w Kępnie
20.00 – Otwarte mitingi AA i Al. – Anon grupy Południowej Wielkopolski.

Środa, 21 marca 2018 r  – 10.00 – 13.00 Sesja warsztatowa
1. Warsztat profilaktyczny z młodzieżą szkół kępińskich.
– sala Domu Katolickiego przy parafii św. Marcina w Kępnie.
➢ Anna Pietrzak – profilaktyk- Łódź – solistka zespołu „Partita”
2. Warsztat pracy profilaktycznej z młodzieżą dla pedagogów, wychowawców
świetlic, psychologów, kuratorów itd.
– sala konferencyjna w Hotelu „Kamiński”
➢ dr Katarzyna Właśniak – Poznań
3. Warsztaty edukacyjne dla radnych, sołtysów, samorządowców.
– sala Sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
➢ dr Teresa Kobrzyńska – Poznań
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Kępnie

16:00 – Msza św. dziękczynna zamykającą obrady II Kępińskiego Kongresu
Trzeźwości pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza Edwarda Janiaka.
Rozesłanie przesłania kongresowego. (NA ŻYWO) 

17:00 – Koncert Anny Pietrzak, solistki zespołu „Partita” z repertuarem o
treściach trzeźwościowych