Powrót

Pielgrzymka Rzemieślników z Diecezji Kaliskiej do Sanktuarium Św. Józefa