Powrót

DNI KULTURY KATOLICKIEJ 2018. KTO JEST MOIM BLIŹNIM?

ŚRODA 9 MAJA, 19.00, FORUM SYNAGOGA
BÓG JAKO MIŁOSIERNY SAMARYTANIN
Wykład ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

„Jeśli Bóg jest taki miłosierny i wszechmogący, to dlaczego nie chce pomagać tym biednym, zagubionym i samotnym? Błagałem go o pomoc, ale nie pomógł, więc przestałem w Niego wierzyć. Może jeszcze pomaga bogaczom. Przestałem wierzyć w takiego Boga”.
Tak często słyszymy dziś podobne słowa. Zarzucamy Bogu bardzo wiele  – zło, choroby, cierpienia, wojny, śmierć. Czynimy Boga odpowiedzialnym za wszystkie niepowodzenia i porażki. Jednak czy rzeczywiście to jest nasz Bóg? Czy w takiego Boga wierzymy? A może się mylimy i jest zupełnie inaczej?


zobacz także:

DKK 2018 – Spotkanie z Naczelnym Kapelanem Więziennictwa – ks. Adamem Jabłońskim (retransmisja)