Powrót

Część druga wykładu dr. Macieja Dębskiego z listopadowego spotkania w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.