ROZPOCZĘCIE NA POZIOMIE DIECEZJALNYM XVI ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW