Pierwsza Rocznica Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi