Powrót
Uroczystość zakończenia Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej