Powrót

Po raz piąty od 14 do 16 czerwca odbywał się „Tratwa Festiwal Pleszew”. Festiwal jest świętem „Tratwy”, a tym samym świętem przyjaźni – przyjaźni człowieka z człowiekiem, a także – co najważniejsze – przyjaźni człowieka z Bogiem.
A jak było na „Tratwie”? Z uczestnikami i organizatorami rozmawiał ks. Mateusz Puchała