Powrót

XI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II” – Przygodzice 26.10.2017


Nagrodzeni w kategorii wiekowej do 15 lat

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :
1 miejsce: Zuzanna Zawielak, Kamila Walczak- Zespół Szkół Salezjanek Ostrów Wlkp.
2 miejsce: Szkoła Podstawowa w Rychtalu – Zespół „Schola FIO”
3 miejsce Zespół Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie

Wyróżnienie:

Zespół Muzyki Dawnej „Jubilo” – Klasztor Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:
1 miejsce: Weronika Sabatowska – Szkoła Podstawowa w Doruchowie
2 miejsce: Aleksandra Dura – Ostrowskie Centrum Kultury
3 miejsce: Zuzanna Klӧtzel – Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie
Wyróżnienia:
Hanna Talar – Szkołą Podstawowa w Rychtalu,
Jan Marcinkowski – Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Anna Klah – Gimnazjum nr 3 Ostrów Wlkp.


zobacz także: XI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej – nagrodzeni w kategorii wiekowej od  15 lat

Prezentacjom poszczególnych uczestników przysłuchiwało się profesjonalne jury w składzie:

Przewodniczący Jury: Janusz Lipiński – wybitny pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp Wieloletni dyrygent męskiego chóru Echo, Chóru Szkoły Muzycznej, także dyrygent Chóru Mieszanego „Con Forza”. Dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych.

Andrzej Henryk Bączyk – animator życia kulturalnego w mieście i regionie, kompozytor, aranżer i dyrygent, zasłużony Działacz Kultury, kilkakrotnie wyróżniony tytułem: Osobowość Kultury Ostrowskiej, pedagog Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu.

Ksiądz dr Jarosław Powąska – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, Kapelan Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu