Powrót

Pielgrzymka Ministrantów Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

sobota 15 września 2018