Powrót

Nowo wyświęceni kapłani to:
ks. Dominik Herbeć z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie,
ks. Jakub Kaczorkiewicz z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Goszczanowie,
ks. Mateusz Kołodziejski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,
ks. Łukasz Urban z parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie,
ks. Jędrzej Zaczyk z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach Górnych.