Powrót

Świadectwo siostry Hatune Dogan podczas Mszy św. w Klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu 28 października 2017


siostra Hatune Dogan

– urodzona w roku 1970 w miasteczku Midyat w południowo-wschodniej Turcji jako członek Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
– w wieku 14 lat ucieka z rodziną do Belgii i dalej do Niemiec na skutek prześladowań ze strony lokalnej społeczności muzułmańskiej
– w wieku lat 18 wstępuje w Holandii do zakonu Św. Efrema Syryjczyka
– kończy szkołę pielęgniarską oraz studia teologii pastoralnej w Wyższej Szkole Katolickiej w Mainz
– w latach 1991-1999 angażuje się na rzecz regionów dotkniętych biedą w Indiach
– w roku 2003 zakłada w Indiach fundację Sister Hatune Foundation
– w roku 2006 zakłada w Paderborn (Niemcy) stowarzyszenie Helfende Hände für die Armen, które przeradza się w roku 2011 w fundację

– fundacja działa w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie
– pomaga osobom prześladowanym z powodów religijnych lub politycznych, zajmuje się kształceniem młodzieży, buduje studnie i domy dla potrzebujących, udziela pomocy medycznej i wspiera sieroty
– na rzecz fundacji angażuje się ponad 5.000 wolontariuszy w 37 krajach

– od roku 2007 siostra Hatune pomaga osobiście chrześcijanom prześladowanym w Syrii, Jordanii, Iraku, Turcji i Egipcie, szczególnie dziewczynom i kobietom uprowadzonym i maltretowanym przez muzułmańskich bojowników

– jej publikacje to książki Es geht ums Überleben (Chodzi o przetrwanie) i Ich glaube an die Tat (Wierzę w czyn) oraz słownik aramejsko-niemiecki/niemiecko-aramejski

– w roku 2010 siostra Hatune została odznaczona Orderem Zasług RFN a w roku 2012 Nagrodą Św. Szczepana (również w Niemczech)