Powrót

Stacja VIII – Pan Jezus pciesza niewiasty 

Jezus powiedział do Faustyny: O, jak miła jest Mi żywa wiara. Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w chwilach obecnych .

A moja wiara czy ją mam, czy jest naprawdę żywa . Nie bój się prosić tak ja Faustyna: Gorąco proszę Cię, Panie, abyś raczył wzmacniać wiarę moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się usposobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe – to jest ostatnie. 

Miłosierny Panie, dziękuję za chrzest i łaskę wiary. Jezu abym nie przestawał wołać: przymnóż mi wiary!