Powrót

Stacja VII – Drugi upadek Pana Jezusa

Jezus powiedział Faustynie: Przyczyną twoich upadków jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na Mnie . Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz . Nawet łask Moich nie jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy Mojej. 

A ja na kogo bardziej liczę, na kim się opieram. Może najwyższy czas zawołać tak jak Faustyna: Jezu nie pozostawiaj mnie samej (…). Ty, Panie, wiesz, jak jestem słaba. Jestem przepaścią nędzy, jestem nicością samą, więc cóż w tym będzie dziwnego, jeżeli mnie pozostawisz samą i upadnę . Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku .

Miłosierny Jezu niech mnie wspiera Twoja łaska, abym nie popełniał ciągle tych samych błędów a gdy jednak upadnę, pomóż wstać .