Powrót

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Jezus powiedział siostrze Faustynie: Choć wszystkie dzieła z woli Mojej powstające, są narażone na wielkie cierpienia, to jednak rozważ, czy które z nich jest narażone na większe trudności, jak dzieło bezpośrednio Moje – dzieło Odkupienia. Nie powinnaś się zbyt przejmować przeciwnościami . 

Siostra Faustyna ujrzała Najświętszą Pannę która zbliżyła się do niej, Maryja przytuliła ja do siebie  i rzekła: Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, bądź przy mnie zawsze, zwłaszcza w cierpieniu, jak byłaś na drodze krzyżowej swojego Syna.