Powrót

Stacja III – Pan Jezus pierwszy raz upada 

Jezus powiedział Faustynie: Uchybienia dusz mimowolne nie powstrzymują miłości Mojej (…) ani nie przeszkadzają Mi jednoczyć się z nimi, ale uchybienia chociażby najdrobniejsze, a dobrowolne, te tamują łaski Moje. I takich dusz nie mogę obsypywać swymi darami 

A ja czy umiemy umiem czuwać nad sobą, czy umiem przyznać się tak jak Faustyna: O Jezu mój, jak bardzo jestem skłonna do złego. To zmusza mię do ustawicznego czuwania nad sobą, ale nie zrażam się niczym, ufam łasce Bożej, która w największej nędzy obfituje. 

Miłosierny Panie, zachowaj mnie przed dobrowolną i świadomą niewiernością.