Powrót

Rozważania Drogi Krzyżowej opartych na Dzienniczku s. Faustyny


Stacja I – Pan Jezus przed sądem

Jezus powiedział do siostry Faustyny : Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. Ja z miłości ku tobie najpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych. Kiedy byłem przed Herodem, wypraszałem ci łaskę, abyś się umiała wznieść ponad wzgardę ludzką i wiernie szła Moimi śladami

     A ja czy umiemy  przyjąć każdy ludzki sąd ? .Czy choć próbujemy powtórzyć za Faustyną Dusza milcząca jest silna, żadne przeciwności nie zaszkodzą jej, jeżeli wytrwa w milczeniu. Dusza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia z Bogiem.

Miłosierny Jezu, pomóż przyjmować każdy ludzki sąd i nie dopuść, abym ja wydał skazujący wyrok na Ciebie w drugim człowieku.

STACJA 2 dostępna od godz. 8.30 >>> oglądaj tutaj