Powrót

Pielgrzymka maturzystów diecezji kaliskiej na Jasną Górę (kwiecień 2017)