Powrót

Prezentacja zarejestrowana w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas uroczystości 72-rocznicy cudownego wyzwolenia więźniów z KL Dachau.
(Kalisz 29.04.2017)