Powrót

Program Justyny Sprutty i Ewy Kotowskiej – Rasiak


STANISŁAW MAŁYSZKO

Pleszewianin, z pochodzenia Białostocczanin, etnograf, dyplomowany archiwista, pracownik ochrony zabytków. Badacz budownictwa folwarcznego i ludowego, historii wsi Wielkopolski południowo-wschodniej, cmentarzy, kapliczek, przydrożnych figur i krzyży. Autor licznych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, a także kilkunastu książek. Najnowsza jego książka nosi tytuł „Przydrożne znaki wiary na terenie gminy Gołuchów”. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał między innymi dwukrotnie nagrodę Prezydenta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego, w 1995 i 2001 roku, nagrodę Starosty Pleszewskiego w 1999 roku oraz nagrodę „Laur Kultury” Starosty Ostrowskiego w 2016 roku. Wyróżniony został w 2007 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Jest także tegorocznym stypendystą Marszałka Województwa Wielkopolskiego.