Powrót

O. Jacek Wróbel, jezuita, założyciel pracowni i kierownik warsztatów „Droga ikony”. Uczył się ikonopisania na zajęciach prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej w Krakowie i w Atelier Saint André w Wersalu u o. Egona Sendlera SJ. W 2001 roku był jednym z inicjatorów spotkań ikonopisarskich przy warszawskim Duszpasterstwie Akademickim „Dąb”. W 2007 roku, po paryskich studiach i powrocie do Warszawy, założył pracownię ikonopisania przy parafii Św. Szczepana. Obecnie jest dyrektorem Centrum Integracji Kulturalnej „Galeria u Jezuitów” przy poznańskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, czyli przy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

Po raz pierwszy w bieżącym roku zorganizowano w stolicy naszej Diecezji warsztaty ikonopisania, które poprowadził w dniach od 28 maja do 3 czerwca o. Jacek Wróbel. Był to kurs ikonopisania pierwszego stopnia. Na łączących zajęcia praktyczne z codzienną modlitwą warsztatach ich uczestnicy wykonali ikonę przedstawiającą oblicze Chrystusa-Pantokratora. Dzięki warsztatom nie tylko zdobyli fundamentalną wiedzę o ikonie, ale i nabyli praktyczne podstawy warsztatu ikonopisarskiego. Odbywające się w jezuickim klasztorze warsztaty będą kontynuowane w Kaliszu.