Powrót

Prezentacja Złotej Księgi Rycerzy Krucjaty Eucharystycznej i Ministrantów przy Kościele Sióstr Nazaretanek w Kaliszu oraz Złotej Księgi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu z informacjami na temat pielgrzymki Księży „dachauowczyków” do Kalisza w 1948 roku.
Przedstawienie zapisków ze Złotej Księgi Rycerzy Krucjaty Eucharystycznej i Ministrantów przy Kościele Sióstr Nazaretanek w Kaliszu: Pielgrzymka Księży b. więźniów obozu koncentracyjnego Dachau do Kalisza w 1948 roku.