Powrót

W programie spotkania

  1. Prałat Jacek Plota – słowo wstępne.
  2. Dr Agnieszka Raubo – Księga cudów i łask jako pomnik kultury języka.
  3. Dr Bogumiła Celer – Edycja dzieła X. Stanisława Kłossowskiego „Cuda y łaski…” i jej losy z perspektywy bibliograficznej.
  4. Dr Ewa Andrzejewska – Kaliska księga cudów i łask jako źródło badań historycznych.