Powrót

bp Artur Ważny – wyświęcony na kapłana w Tarnowie w 1991 r. Pracował jako wikariusz      w Limanowej i Tarnowie – Mościcach, gdzie później był także proboszczem. Zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży oraz wspólnoty ewangelizacyjne. Był duszpasterzem akademickim, dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej              w Tarnowie oraz dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Józefa; pełnił także posługę egzorcysty i ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej. Od grudnia 2020 r. biskup pomocniczy tejże tarnowskiej. Ceniony rekolekcjonista i kaznodzieja.