Powrót

Z inicjatywy biskupa kaliskiego Damiana Bryla i we współpracy z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie, diecezja kaliska zaangażowała się w akcję pomocową dla młodych mam z ośrodka „Londo, mo luti”, czyli „Wstań i stój” w Republice Środkowoafrykańskiej, konkretniej w diecezji Bouar. Akcja miała na celu sfinansowanie rocznej edukacji dla jednej osoby lub wyprawki zawodowej (np. zakupu niezbędnych narzędzi do pracy), która umożliwi usamodzielnienie się absolwentki. Koszt pierwszej opcji wynosił 40 €, czyli 180 zł, natomiast druga opcja 150 € – 675 zł.

Zbiórka dobiegła końca, a jej owoce przeszły najśmielsze oczekiwania. Początkowo zakładano, że zostanie zebrane ok. 18 tys. zł, aczkolwiek ostateczne statystyki pokazują, iż finalna kwota przewyższa tę początkową ponad czterokrotnie, gdyż udało się zgromadzić ok. 75 tys. zł. Precyzyjniej dane statystyczne przedstawia ks. Piotr Przybył, diecezjalny referent ds. misji, który wraz z bp. Łukaszem Buzunem, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej – czuwał nad przebiegiem zbiórki na terenie naszej diecezji.