Powrót

Rozmowa ks. Mateusza Puchały z księżmi – oficerami: Rafałem Wawrzyniakiem i Pawłem Ponitką.