Powrót

Miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony jest Maryi. Na całym świecie popularne są w tym czasie nabożeństwa majowe. W godzinach wieczornych wierni gromadzą się w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych i krzyżach. Pieśniami maryjnymi i wezwaniami litanii chwalą Niepokalaną Matkę Chrystusa. Wybraliśmy kila takich miejsc w naszej diecezji i będziemy je pokazywać w każdą niedziele maja w Telewizji Dom Józefa. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy 3 maja jest kapliczka w miejscowości Szklarka Przygodzicka w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie.


Nabożeństwa majowe w Diecezji Kaliskiej – Kuźnica Trzcinicka i Pomiany

Nabożeństwa majowe w Diecezji Kaliskiej – Zakrzyn w parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie.