Powrót

O rozpoczynającym się ROKU LITURGICZNYM opowiada ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski – kierownik zakładu Liturgiki i Homiletyki Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu