Powrót

Ósmą konferencję pt. “Józef ubogi, a nasz materializm” przygotowała Małgorzata Chrzanowska. Swoim świadectwem o św. Józefie podzieliła się rodzina z Kalisza, Elżbieta i Krzysztof Pogorzelec.