Powrót

Z ks. dr Włodzimierzem Guzikiem odpowiedzialnym w za szkołę rozmawia Maria Cieślak z Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Dla kogo jest Szkoła Liderów Parafialnych (SLP)?
1. Jest miejscem edukacji osób świeckich, którzy na wykładach w ramach Podstawowego Studium z Teologii chcą zdobyć i ugruntować swoją wiedzę teologiczną.
2. Przygotowuje dorosłych mężczyzn i kobiety do podejmowania różnych zadań w parafii: – bycia liderem grup parafialnych (w zależności od potrzeb), – bycia animatorem różnych dzieł w parafii, – prowadzenia spotkań formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, – podjęcia posługi lektora i akolity w parafii.

Z jakich przedmiotów będą zajęcia?
Dwuletni tok studium przewiduje zajęcia z: teologii fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej, sakramentologii, liturgiki, Biblii, historii Kościoła, filozofii, katechetyki oraz z umiejętności interpersonalnych w kierunku budowania kontaktów międzyosobowych i pracy z grupą. Zależy nam również, aby wszystkie zajęcia pomagały w budowaniu żywej relacji z Bogiem i Kościołem przez rozwój duchowy każdego słuchacza.

Jak będzie wyglądał program zajęć? Zajęcia w formie wykładów i warsztatów zostały zaplanowane na cztery semestry (w sumie 200 godzin przez dwa lata) i będą się odbywać raz w miesiącu
(sześć razy na semestr) w soboty w godzinach od 9:00 do 17:15, z przerwą na Mszę św. i posiłek w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Złotej 144 w Kaliszu.

Rozpoczęcie: 11-go lutego 2023 godz. 9:00 Msza Święta w kaplicy seminaryjnej.
Koszty organizacyjne: 100zł – wpisowe i 300zł za każdy semestr. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Co należy zrobić, aby się zapisać? Wstępne zgłoszenie można wysłać na adres: szkolaliderowparafialnych@diecezja.kalisz.pl

1/ Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie:
>>TUTAJ ZAPISY<<
2/ Należy płacić wpisowe na konto Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej nr konta: 90 8404 0006 2104 0000 6693 0001
3/ W przypadku skierowania przez parafię należy dołączyć opinię podpisaną przez proboszcza/duszpasterza i łącznie z potwierdzeniem o wpłaceniu wpisowego przesłać na adres: jak wyżej.