Powrót

ks. Jacek Bosak


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Przyszła Jego matka i Jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do Niego, aby Go przywołać. A przy Nim siedziała wielka gromada. Powiedzieli Mu: “Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry czekają na Ciebie na zewnątrz”. On w odpowiedzi rzekł im: “Kto jest moją matką i moimi braćmi?” Spojrzawszy po siedzących wokół siebie powiedział: “Oto moja matka i moi bracia. Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką”.

Oto słowo Pańskie.