Powrót

O nowym kalendarzu mówi ks. Andrzej Antoni Klimek.