Powrót

Inauguracja Przeglądu  Piosenki i Poezji Patriotycznej za nami

W dniu 30.01.2018 w Auli UAM im. Profesora Jerzego Rubińskiego w Kaliszu odbył się Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej w wykonaniu dzieci ze szkół oraz przedszkoli publicznych
 i niepublicznych Miasta Kalisza.
 W przedsięwzięcie- co podkreśliła Agnieszka Przybyłowska – pomysłodawca i organizator Przeglądu –  zaangażowani byli :przedszkolacy, muzycy 
i aktorzy miasta Kalisza, młodzież z klas mundurowych VLO w Kaliszu i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, uczniowie Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, wolontariusze ze stowarzyszenia ABBA PATER w Kaliszu, podopieczni SOSW nr 1 w Kaliszu, Rodzice i Dziadkowie dzieci przedszkolnych, pracownicy WKU w Kaliszu, WPA w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz cała społeczność Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu.

Patronat honorowy nad  Przeglądem Piosenki i Poezji Patriotycznej objęli  :

Grzegorz Sapiński – Prezydent Miasta Kalisza 

Elżbieta Leszczyńska –Wielkopolski Kurator Oświaty 

JE ks. Stanisław Napierała – Biskup Kaliski Senior  

ppłk  Marek Kosicki  – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu

Wśród zaproszonych osób oprócz honorowych gości – na widowni zasiedli również m.in. Wiceprezydent Miasta Kalisza  Pan Artur Kijewski, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu  Pan dr Zbigniew Talaga, przedstawiciele Rady Miejskiej Kalisza na czele z Wiceprzewodniczącym Zbigniewem Włodarkiem, Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pani Violetta Słupianek, Kapelan Biskupa Kaliskiego Seniora ks. Eugeniusz Synowiec, Dziekan WPA 
w Kaliszu prof. UAM dr hab.Piotr Łuszczykiewicz,  Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mariusz Witczak, kapitan  Jacek Wolf, przewodniczący Rady Osiedla „Czaszki” Pan Mirosław Nagórny, dyrektorzy i nauczyciele jednostek oświatowych miasta Kalisza,  babcie i dziadkowie przedszkolaków, sponsorzy. 

Jury, w składzie :

Bartosz Zaczykiewicz – Dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Małgorzata Kubacka – Gorwecka- starszy wizytator Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty 
w  Poznaniu

dr Beata Szymańska-  założycielka i dyrygent Chóru Kameralnego Wydziału Pedagogiczno   Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, wykładowca akademicki 

Lech Wierzbowski – aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Jakub Tomalak – kompozytor, dyrygent, producent muzyczny

Bożena Karpisiewicz – nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 9 , sekretarz JURY 

oceniło występy dzieci i przyznało następujące miejsca :

W kategorii piosenka patriotyczna:
1. Klara Małecka, pios. „Piechota”, Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek
2. Zuzanna Sobczyk, pios.”Piękna nasza Polska cała”, Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka
3. Alicja Grzybowska, pios.”Dziś idę walczyć mamo” Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek

W kategorii poezja patriotyczna :
1. Gabriela Janowska, wiersz „Ojczyzna”, M.Konopnicka, Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej
2. Filip Lubka, ”Kim też ja będę”, W.Bełza, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919
3. Ewa Marciniak, ”Piękna jest nasza ziemia” , Cz.Janczarski,  Niepubliczne Przedszkole Jacka
 i Agatki.

Wyróżnienie za wyjątkową kreację artystyczną wyśpiewała sobie piosenką „Piechota” Klara Małecka z Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek. Dziewczynka otrzymała również nagrodę specjalną ufundowana przez Restaurację  Jesionowy Dwór w postaci  kolacji dla pięciu osób oraz przejażdżkę karocą.                                                                                                                                                  Została także przyznana nagroda honorowa – statuetka trębacza Przyjaciela Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu, którą w tym roku otrzymała Filharmonia Kaliska. Statuetkę odebrał 
Pan Adam Klocek – dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej

W Przeglądzie brało udział 24 uczestników, otrzymali oni  ufundowane przez sponsorów: zabawki, książki, dyplomy, statuetki, oraz słodkie niespodzianki a nagrodzeni Mega-Misie
 i kryształowe trofea.                                                                                                                           Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej był pełen niespodzianek – w części przedkonkursowej dzieci obejrzały bajkę „Polak Mały”, prezentację o zawodzie żołnierza autorstwa kapitana Jacka Wolfa,   oprawę muzyczną uświetnił Pan Wojciech Musiał, trębacz Filharmonii Kaliskiej. Część pokonkursową otworzył pokaz samoobrony i technik interwencyjnych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mieczysława Smorawińskiego w Kaliszu oraz pokaz musztry uczniów klas mundurowych V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie. Szczególne słowa wdzięczności – co podkreśliła Agnieszka Przybyłowska – kieruję do całej społeczności Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu, do naszego Przyjaciela  Dariusza Sosińskiego, aktora kaliskiej sceny teatralnej, współprowadzącego Galę-  oraz do sponsorów – Małgorzaty Tarnawskiej, Piotra Tomankiewicza, Danuty Grzegorczyk, Krzysztofa Skwarka, Bogusława Baran, Grzegorza Kowalczyka, Mirosława Nagórnego, Lecha Studniewskiego, Eskana Darwicha, Karoliny Ścigała, Wojciecha Stobienia oraz Patronatów Honorowych i Patronatów Medialnych.

Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej uwieńczył, w brawurowym wykonaniu, wspólny śpiew uczniów z Technikum Budowy Fortepianów  z widownią pieśni „Pierwsza Kadrowa”, „O mój rozmarynie”, „Rota”. 

„Ten Przegląd – podsumował Wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu dr Zbigniew Talaga – to najlepsza wizytówka pracy…dla całej społeczności kaliskich szkół i przedszkoli .. jaką włożyliście w budowanie tradycji, kształtowanie postaw oraz rozwój talentów i umiejętności Waszych przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.” 

Opracowała – Agnieszka Przybyłowska – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu