Powrót

CZĘŚĆ PIERWSZA (1/1)

CZĘŚĆ PIERWSZA (1/2)

1. Powitanie i wprowadzenie
– Piotr Psikus Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.
2. „Obyczajowość życia codziennego zagrożeniem polskiej Rodziny”
– ks. prał. mgr Wiesław Kondratowicz.
3. „Wpływ uzależnienia człowieka na destrukcję jego osoby”
– dr Bohdan Woronowicz – Warszawa
4. „Niebezpieczne w skutkach picie alkoholu przez kobiety”
– dr Teresa Kobrzyńska – Poznań
. „Destrukcja rodziny spowodowana uzależnieniem jednego z jej członków”
– ks. bp Krzysztof Włodarczyk

 „Państwo prawa i samorząd wobec alkoholu”
– Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP.

 „Destrukcja rodziny spowodowana uzależnieniem jednego z jej członków”
– ks. bp Krzysztof Włodarczyk

CZĘŚĆ DRUGA

Sesja plenarna cz. II
1. „Rodzina szkołą trzeźwości” – mgr Maria Napierała – Poznań
2. „Rola szkoły w wychowaniu do trzeźwości”
– dr Katarzyna Właśniak – Poznań
3. „Terapeutyczna oferta pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom”
– Rafał Rytwiński – Poznań