Powrót

Dekretem Biskupa Kaliskiego z dniem 19 marca 2017 roku Diecezja Kaliska ma swój herb.
O jego symbolice opowiada ks. dr Jarosław Powąska

DEKRET1

DEKRET2

DEKRET3