Powrót

19 lutego obchodzimy czwarty Dniu Nauki Polskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku Dzień Nauki Polskiej „jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Pięćset pięćdziesiąt lat temu urodził się Mikołaj Kopernik, który zmienił postrzeganie dotychczasowych koncepcji świata.
Co więcej, każdy 19 dzień miesiąca w Diecezji Kaliskiej to tzw. Dzień św. Józefa, podczas którego w akcie zawierzenia oddawane są pod Jego opiekę wybrane środowiska i osoby.
W lutym w  kościele pw. św. Gotarda w Kaliszu zawierzono naukowców i środowiska naukowe.