Powrót

Rozmowa z o. Grzegorzem Słowikowskim CP – przeorem klasztoru oo. Pasjonistów w Sadowiu, diecezjalnym duszpasterzem osób w związkach niesakramentalnych.
Jak działa duszpasterstwo? Czego mogą oczekiwać osoby przyjeżdzające do Sadowia na spotkania i Mszę św. w każdą ostatnią niedzielę miesiąca?
Czy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą przystępować do Komunii św.?
Te i wiele innych pytań o. Grzegorzowi zadaje Arleta Wencwel – Plata z Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej “Opiekun”

Najbliższe spotkanie w Sadowiu w Niedzielę 29 stycznia o godzinie 16.00.