Powrót

15 kwietnia – “Droga Światła – Msza Święta – Wieczór uwielbienia” – Ostrów Wielkopolski od. 17.30
16 kwietnia – Dzień dobra – Caritas Diecezji Kaliskiej – Słupia i Kalisz
27-28 – III Kongres – 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej – Krotoszyn/Kalisz


15 kwietnia 2023 roku zapraszamy Cię do Ostrowa Wielkopolskiego do udziału w spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym. Pomoże nam w tym Droga Światła. To wielkanocne nabożeństwo, które nawiązuje do Drogi Krzyżowej. Czternaście stacji to wybrane motywy i spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To refleksja nad wybranym fragmentem Ewangelii zwiastującym Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu. Wyjdziemy wspólnie na spotkanie z Panem. Niech ta droga będzie świadectwem jedności Kościoła: kapłanów i wiernych, radosnym wyznaniem wiary oraz doświadczeniem żywego Jezusa i Jego zwycięstwa w naszym życiu. Podczas każdej stacji będziemy modlić się za każdą parafię z ostrowskich dekanatów. Wyruszamy z parafii św. Stanisława BM – Konkatedra w kierunku parafii Miłosierdzia Bożego. Niech nie zabraknie Ciebie!!!

więcej informacji na stronie: https://jakwygraczycie.com.pl/

DROGA ŚWIATŁA
Wyprowadzenie z Konkatedry – Parafia Ostrów Wielkopolski – św. Stanisława BM – Konkatedra
Stacja I – Jezus powstaje z martwych – Parafia Gorzyce Wielkie – Najświętszego Serca Pana Jezusa
Stacja li – Apostołowie przybywają do pustego grobu – Parafia Janków Przygodzki – Świętego Józefa
Stacja Ili – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie –  Parafia Ostrów Wielkopolski – Ducha Świętego Stacja
IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus – Parafia Ostrów Wielkopolski – MB Częstochowskiej Stacja
V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba – Parafia Ostrów Wielkopolski – Najświętszego Zbawiciela Stacja
VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom – -Parafia Ostrów Wielkopolski – św. Antoniego Padewskiego Stacja
VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów – Parafia Przygodzice – MB Nieustającej pomocy Stacja
VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza – Parafia Ostrów Wielkopolski – Matki Bożej Fatimskiej Stacja
IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim – Parafia Ostrów Wielkopolski – NMP Królowej Polski Stacja
X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi – Parafia Ostrów Wielkopolski – św. Pawła Apostoła Stacja
XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny –  Parafia Ostrów Wielkopolski – Świetej Rodziny Stacja
XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca – Parafia Sadowie – Chrystusa Króla Stacja
XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego – Parafia Wysocko Wielkie – Podwyższenia Krzyża Świętego Stacja
XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha – Parafia Ostrów Wielkopolski – Miłosierdzia Bożego