Powrót

O tym czym jest Caritas, o aktualnym stanie i planach na przyszłość, z dyrektorem ks. Piotrem Kowalkiem rozmawia ks. Mateusz Puchała.


 

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kaliskiej – ul. Stawiszyńska 20, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 36 83