Powrót

11 maja 2024 – Narodowe Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Organizatorami sympozjum są: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu i Kapituła Kolegiacka Świętego Józefa oraz Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu