Powrót

25. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu – wspomnienia osób, które spotkały św. Jana Pawła II: Wojciech BACHOR, ks. prał. Jacek PLOTA, Adam SZYMAŃSKI, Elżbieta DĘBSKA