Powrót

Zaprasza ks. Prałat Andrzej Szudra – Ojciec Dyrektor Pielgrzymki, Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.